بدنسازی و تناسب اندام

بدنسازی و تناسب اندام

           ب نام خالق هستیبدنسازی درمنزل بدون استفاده ازوزنه و هیچ وسیله ای!
اگر ب دنبال ورزش درمنزل بدون هیچ وسیله ای هستید و میخواهیدعضلات خودرا تقویت کنید این برنامه برای شماساخته شده است.
ب کمک این برنامه میتوانید عضلات نواحی مخطلف بدنتان را تقویت کنید.
دراین برنامه برای اموزش حرکات از ویدیو استفاده شده است،تاهرحرکت را ب صحبح ترین شکل ممکن بتوانید انجام دهید.
درکنار هرحرکت تصویرات عضلاتی ک با انجام ان حرکت درگیر میشوند…

علايم بریل

علايم بریل

علايم بریل

علايم بریلقالب بندی: word
فهرست:

نمایه ی جدول ها

مقدمه

بخش ۱- کلیات

فصل اول: نگرش اسلام نسبت به نابینایان

فصل دوم: تاریخچه آموزش و پرورش نابینایان در ایران

بخش ۲- ادبیات فارسی

فصل اول: حروف الفبای فارسی

فصل دوم: علام نقطه گذاری و حساب

فصل سوم: شیوه ی نگارش متون مختلف در بریل فارسی

فصل چهارم: شیوه ی املای فارسی در بریل

فصل پنجم: کوتاه نویسی بریل فارسی

فصل ششم: علائم آوانگاری…