کتاب تئوری بنیادی شطرنج(مایزلیس)

کتاب تئوری بنیادی شطرنج(مایزلیس)

کتاب آموزش بنیادی شطرنج مایزلیس:این کتاب یکی از بهترین کتاب های آموزش شطرنج می باشد از سطح مبتدی تا حرفه ای.نویستده ی آن مایزلیس ایلیالوویچ می باشد و مترجم آن استاد رضا رضایی.امیدوارم از این کتاب نهایت استفاده را بکنید و مهارت های شطرنجی خود را افزایش دهید.فایل این کتاب بصورت کامل روی سایت قرار دارد.